Kryetar
Metë Brunçaj
Nënkryetar
Frank Kukaj
Sekretar
Gjovalin Nikçi
Arkatar Agim Rugova
Arkatar Xhevat Goçaj

Antaret e kryesise jane:
Qazim Dedushaj
Hazir Gjonbalaj
Sadri Selimaj
Sokol Gjonbalaj
Bajram Balidemaj
Shkumbin Hasangjekaj

 
 
 
Copyright © 2011 fondiplaveguci.com, All Rights Reserved. Web Site designed by alexselimaj.com