Antaresimi vjetore është $120 për familje dhe shtesë $60 për cdo krah pune.

Ju lutemi të gjithë bashkëatëdhetarve që nuk i kan përmbushur obligimet e antarsis për vitin 2015 që ta bejn atë sa me parë.

Pagesa e antarsis tani mund të bëhet edhe për mes Credid Card apo Paypal

Ju falemnderit për mirëkuptimin dhe kontributin tuaj.

Antaresia e paguar për vitin 2011
Antaresia e paguar për vitin 2012
Antaresia e paguar për vitin 2015  


 
 
 
Copyright © 2011 fondiplaveguci.com, All Rights Reserved. Web Site designed by alexselimaj.com